• Duurzaam
  • Maatwerk Mogelijk
  • Betaalbaar
Welkom » Visie & Doelgroepen

Visie & Doelgroepen

Effectiviteit

Ik geloof dat pedagogische hulpmiddelen pas echt effectief werken wanneer deze zich aanpassen aan de belevingswereld van een kind en niet andersom. Ik ontwerp, maak en verkoop daarom producten die zoveel mogelijk afgestemd zijn op de unieke behoefte van een kind.

Ik pretendeer daarbij niet de wijsheid in pacht hebben. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en bij de verbetering van bestaande producten vraag ik zoveel mogelijk feedback van kinderen, ouders en professionals.

 

Betaalbaarheid

Ik geloof dat pedagogische hulpmiddelen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De prijzen van mijn producten zijn daarom substantieel lager dan vergelijkbare producten in de markt.

 

Circulariteit

Ik breng producten op de markt die zoveel mogelijk gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen en na gebruik circulair, herbruikbaar en/of recyclebaar zijn.

 

Doelgroepen

De doelgroep van mijn producten zijn ouders en kinderen (4 tot en met 12 jaar), maar ook jongeren en volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben om op dagelijkse basis een gezamenlijke structuur te ontwikkelen waarin iedereen in het gezin goed kan functioneren.

Ook scholen, instellingen en verzorgingstehuizen kunnen baat hebben bij deze producten, zodat een consistente structuur wordt aangeboden en deze sneller geïnternaliseerd kan worden.