Modelformulier Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Praktijk CreaTher
Marcellus Emantstraat 34
2024 HE Haarlem
info@creathershop.nl

06-26043337

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

xxxxxxxx

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Datum bestelling: dd-mm-yyyy

Bestelnummer: xxxxxxxx

Datum ontvangst: dd-mm-yyyy

Naam: xxxxxxxx

Adres: xxxxxxxx

Telefoon: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

Bankrekening nummer: xxxxxxxx

 

Handtekening van consument(en):

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

xxxxxxx

 

Datum:

(dd-mm-yyyy)

xxxxxxx